МОРДАС І.В.


Мордас І.В.Мордас Ірина Василівна

доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, кандидат економічних наук, доцент

Навчалася у Київському національному економічному університеті ім.Вадима Гетьмана, факультет економіки та управління, спеціальність “Економічна теорія” (1999-2004 рр.), в аспірантурі з відривом від виробництва (2004-2007 рр.). У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економічна теорія та історія економічної думки». Працює у Національній академії державного управління при Президентові України з 2009 р. Є автором 24 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: державне управління у сфері економічної безпеки, державне управління у сфері енергетичної безпеки, формування комплексної системи управління енергоефективностю реального сектору економіки України.