ЧЕРНЯТЕВИЧ Я.В.


Чернятевич Я.В.Чернятевич Ярослава Василівна

доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, кандидат економічних наук, доцент

Протягом 2004-2007 рр. навчалась в аспірантурі ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана” за денною формою навчання. У березні 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Становлення економічних суб’єктів ринкової економічної системи в провідних країнах Західної Європи (друга половина XVII - перша половина ХІХ ст.)” та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Протягом 2004-2008 р. працювала асистентом кафедри історії економічних вчень та економічної історії у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана. З 2008 по 2009 р. - викладач кафедри менеджменту Київського національного лінгвістичного університету. З 2009 р. працює в Національній академії державного управління при Президентові України на посаді доцента кафедри національної безпеки. У травні 2012 отримала вчене звання доцента за кафедрою національної безпеки. Я.В.Чернятевич бере активну участь у науково-дослідній роботі кафедри, є автором понад 40 наукових праць з історії економічних вчень та проблем забезпечення економічної безпеки.

Сфера наукових інтересів: державне управління у сфері економічної безпеки, геополітичні та геоекономічні аспекти розвитку сучасних економічних систем, процеси трансформації економічної системи України.