ШЕВЧЕНКО М.М.


Шевченко М.М.Шевченко Микола Миколайович

заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, кандидат філософських наук, доцент

У 1992 р. закінчив Харківське вище авіаційне інженерне училище, у 1996 р. - Київський військовий гуманітарний інститут, а в 2002 р. - ад’юнктуру Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України за денною формою навчання. З 1987 по 2008 р. - проходив військову службу в Збройних Силах України. Після звільнення з їх лав 2009 р. працює в Національній академії державного управління при Президентові України.М.М.Шевченко бере активну участь у проведенні й організації наукових досліджень проблем державного управління у сфері національної безпеки.

Автор понад 120 наукових і навчально-методичних праць у галузі соціальної філософії, воєнної історії, полемології, геополітики, національної безпеки, державного управління. Також є співавтором чотирьох монографій та чотирьох підручників, які мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Перелік дисциплін: «Концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки», «Геополітични аналіз та прогнозування», «Методи державного реагування на загрози національній безпеці України», «Державне реагування на загрози політичній безпеці», «Концептуальні та організаційно-правові засади стратегічного управління у сфері національної безпеки», «Стратегічний аналіз та прогнозування в системі стратегічного управління у сфері національної безпеки», «Україна в системі міжнародної безпеки», «Стратегічне планування забезпечення національної безпеки», «Стратегічний аналіз та прогнозування в інтересах національної безпеки», «Історія та сучасний стан оборонних відносин в умовах глобалізації», «Зовнішньоторгівельна політика та економічні війни»