СМОЛЯНЮК В.Ф.


Смолянюк В.Ф.Смолянюк Володимир Федорович

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

У 1982 р. закінчив Полтавське вище військове командне училище зв’язку, у 1993 р. - Військово-політичну (Г уманітарну) академію Збройних Сил, у 1995 р. - ад’юнктуру Київського інституту Сухопутних військ, у 2002 р. - докторантуру Національної академії оборони України. Протягом 1978-2004 рр. проходив службу у військах та у військових навчальних закладах на різних посадах. У 1995 р. присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук, у 2002 р. - доктора політичних наук. З 1997 р. - доцент, з 2005 р. - професор. У 1999-2001 рр. очолював робочу групу з написання спільних з британськими вченими Ланкастерського університету підручників для вищих військово-навчальних закладів України з політології та воєнної політології. З 2002 р. по 2006 р. працював в Апараті Ради національної безпеки і оборони України на посадах державного експерта, завідувача відділу, заступника керівника департаменту - керівника управління, державний службовець 4-го рангу. З 2006 р. працює на кафедрі політології і соціології Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана (з травня 2009 р. - завідувач кафедри).

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права ім. В.Корецького НАН України, член спеціалізованої вченої ради Воєнно- дипломатичної академії, член редколегії «Вісника Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого». Автор більше 300 наукових публікацій (з них автор однієї та співавтор двох монографій, автор 70 статей в енциклопедичних виданнях). Під науковим керівництвом В.Ф.Смолянюка підготовлено сім кандидатів політичних наук.

Сфера наукових інтересів: військова могутність держави, воєнна політика, національні інтереси, національна безпека, геополітика, геоекономіка.

Перелік дисциплін: «Геополітичний аналіз і прогнозування», «Державне управління забезпеченням політичної безпеки»