Про кафедру


Місією кафедри ​є формування у випускників Національної академії знань, умінь, навичок та стратегічного мислення, необхідних при виконанні управлінських функцій, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки України та сприянням процесу європейської інтеграції шляхом модернізації системи державної служби згідно з європейськими стандартами державного управління.

Шляхами досягнення місії є:

 • організація та безпосередня участь у підготовці управлінців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "державне управління у сфері національної безпеки";
 • поглиблена (через спеціалізації) підготовка випускників Національної академії до виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки та реалізацією політики євроінтеграції у різних сферах життєдіяльності суспільства та держави;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації з питань державного управління у сфері європейської інтеграції та забезпечення національної безпеки, а також проведення відповідних фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • ​участь в експертно-аналітичному супроводі діяльності органів державної влади щодо забезпечення національної безпеки та впровадження європейських стандартів у державне управління.

​​​Основні результати навчально-методичної роботи кафедри

 • Підготовлено понад 600 фахівців-управлінців з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", здатних виконувати функції та завдання прямо або опосередковано пов'язані з реалізацією процесів євроінтеграції України та забезпеченням національної безпеки у різних сферах життєдіяльності суспільства та держави.
 • Підготовлено понад 50 робочих навчальних програм.
 • Видано навчально-методичні матеріали загальним обсягом понад 1000 друк.арк.

​Основні напрямки наукових досліджень кафедри

 • Оцінювання ефективності державного механізму реагування на загрози національним інтересам України в умовах євроінтеграції.
 • Україна у глобалізованому світі. Новітні виклики у відносинах України та ЄС.
 • Розробка методик реагування на виклики, небезпеки та загрози національній безпеці держави.
 • Пошук шляхів удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України.
 • Підготовка рекомендацій органам державної влади і місцевого самоврядування щодо реалізації політики забезпечення національної безпеки.
 • Теоретичні та практичні аспекти оцінювання ефективності державного механізму реагування на виклики та загрози національній безпеці України.
 • Обгрунтування концептуальних та організаційно-правових засад розробки паспортів загроз національній безпеці України.